דף רישום תשפ"ב

אנא הורידו את הטפסים הבאים, ומלאו.

את הקבצים ניתן לשלוח במייל לימית, מזכירת הישיבה yamit@yeshiva-zy.co.il

או בפקס 04-8211541

לפרטים נוספים: יהונתן גור, יועץ חינוכי - 052-2859379, טלפון משרד הישיבה - 04-629-1896